"Φύση και Άσκηση", βίντεο και φωτογραφίες δραστηριοτήτων 2015

2015-05-13 15:12

Οι μαθητές μακριά από την τηλεόραση και τους υπολογιστές ήρθαν σε επαφή με το φυσικό περιβάλλον μαθαίνοντας τρόπους να ασκούνται σε αυτό.