Μύηση μαθητών στην οριζόντια σπηλαιολογία και στη σπηλαιοαναρρίχηση

2018-02-27 17:43

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, 52 μαθητές συμμετείχαν σε υπαίθριες δραστηριότητες περιπέτειας πραματοποιώντας εκπαιδευτική δράση με τον εξερευνητικό σύλλογο σπηλαίων και φαραγγιών "Θησέα". Επισκέφτηκαν σπήλαιο γεωλογικού ενδιαφέροντος και μυήθηκαν στην οριζόντια σπηλαιολογία ανά ομάδες. Εκπαιδεύτηκαν με ασφάλεια σε τεχνικά θέματα έρποντας και διαχειρίζοντας αποτελεσματικά το σώμα τους μέσα από στενά περάσματα μένοντας σκυφτοί και κυλώντας, ώστε να ξεπερνούν τα φυσικά εμπόδια. Επίσης, εκπαιδεύτηκαν και, στη συνέχεια, έκαναν σπηλαιοαναρρίχηση με τεχνική μονού σχοινιού (SRT) και καταρρίχηση με σχοινί σε κάθετο φυσικό βράχο.